Прием във висше училище с резултат от матурата по БЕЛ

32 висши училища от всичките 51 ще приемат кандидат-студенти в различни специалности и професионални направления с резултата от държавния зрелостен изпит по български език и литература, съобщиха от МОН. Оценката от матурата по история и цивилизации, по чужд език, математика, география и икономика, биология и здравно образование също ще може да се използва за вход в някои висши училища.
Според правилниците на някои университети, когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се смята оценката от държавния зрелостен изпит.
При балообразуването в някои специалности се позволява вместо оценката от изпита по даден предмет, да се използва оценката от матурата, умножена с коефициент, определен от висшето училище.
За специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“, кандидат-студентите във всички медицински университети полагат задължителни изпити по биология и химия.

Обобщената информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити за кандидат-студентска кампания 2017 г. в акредитираните висши училища в Република България е публикувана на страницата на Министерството на образованието и науката. Информация за начина на балообразуване се предоставя от съответното висше училище.