Приключи акцията по принудителното премахване на незаконните постройки в кв.”Лозница”

Община Асеновград приключи поредната акция по принудително премахване на незаконното застрояване в местността “Лаково” над квартал “Лозница”.
Напълно съборени са още 10 от описаните в заповеди за премахване общо 16 стопански и жилищни постройки. Причината да не бъдат съборени и останалите е, че за пет от тях има в ход процедура по обжалване пред Административен съд – Пловдив, а една е в общ зид с
обжалвано премахване на обект.
До момента при настоящата и предишна процедури са премахнати общо 26 постройки в местност “Лаково”.
Акцията на 18 август премина без инциденти, обезпечена с присъствие на полиция, противопожарен екип, съобщават от местната власт. Извършена е на място
дейност по евентуално изключване на ел.захранване, а обитаващите предварително са изнесли налична покъщнина. Община Асеновград е осигурила на място присъствие на социални работници, които да извършат
социално анкетиране на желаещи. Общо петима от обитаващите такива постройки са пожелали да попълнят анкети за социалното си положение и ще бъдат консултирани за начините да се включат в реда за чакащи
настаняване, в случай, че отговарят на условията.
Започна и изграждането на приемна на РУП – Асеновград в квартал “Лозница”, след като МВР и община Асеновград се споразумяха за мястото и вида на обекта. Очаква се тя да започне до края на месеца.