Приключи ремонтът на „Пешеходния мост“ в Асеновград

Ремонтът на „Пешеходния мост“ в Асеновград приключи, съобщиха от Общината. Започнаха и допълнителните дейности по подстъпа. Извършена е цялостна подмяна на настилката на мостовото съоръжение. Сменени са и решетките на отводнителните шахти в двата му края. Настилката е направена от павета с посипка, което създава релефна нехлъзгаема повърхност.

Ремонтиран вече и подстъпът от западната страна на моста. Пренаредена бе настилката в пространството между пешеходния светофар и мостовото съоръжение, с цел да се осигури безпрепятствен достъп на хората. До този момент, при валежи, на мястото се образуваше огромна локва с вода, което допълнително затрудняваше преминаването на пешеходци. А рампата, която бе поставена, не предоставяше необходимото удобство на майки с детски колички и трудно подвижни лица. Не отговаряше и напълно на съответните съвременни изисквания и стандарти, обясняват от Общината.

Идеята е новата настилка на моста и пространството откъм улицата да се запази здрава максимално дълго време.

Община Асеновград призовава и шофьорите да не паркират на площта между „Пешеходния мост“ и улица “Съединение“, за да не се нарушава новоизградената тротоарна настилка и да не се възпрепятства преминаването на пешеходци през мястото. Зоната е пешеходна и настилката не е предвидена да издържа по-голямо натоварване. В случай, че паркирането на автомобили продължи е планирано да се предприемат мерки за ограничаването му.