Продават на търг общински имот в идеалния център на Асеновград, известен като „Чадърите“

В дневния ред на юлската редовна сесия на ОбС Асеновград, която ще се проведе на 15. 07. 2020 г.,  фигурира точка за продажбата чрез публичен търг на имота – частна общинска собственост, в идеалния център на Асеновград, по-известен сред асеновградчани като „Чадърите“, за трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс.

Парцелът, както всички знаят, не е застроен, намира се на самия площад „Акад. Николай Хайтов“, с цялостно изградена инженерна инфраструктура – водопровод, електрификация, улична мрежа с трайни пътни настилки.

За част от имота има сключен договор за наем за заведение, което функционира там от години. През далечната 1995 г. имотът е бил с одобрен проект за банкова сграда на Първа Частна банка, но така и остава нереализиран.

Спазвайки разпоредбите на Закона на общинската собственост, Общината е възложила изготвянето на пазарна оценка на имота от лицензиран оценител, като оценката му възлиза на 153 900 лв. без ДДС. Тази оценка, допълват в докладната записка, не е по-ниска от данъчната оценка, която възлиза на 27 531 лв.

Имотът не е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, затова ОбС ще трябва да обсъди и гласува два проекта за решение: Единият е имотът да бъде включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, а вторият – да бъде определена цена, размер на депозита, стъпка за наддаване и да се вземе решение за разореждане с имота. Пазарните цени на имотите и вещните права се определят от ОбС.

Предложените в докладната суми при провеждане на търга са следните:

  • Начална тръжна цена – 153 900 лв. без ДДС
  • Депозит за участие – 75 000 лв.
  • Стъпка за наддаване – 2000 лв.