Продават общински терен – спортна площадка в центъра на Асеновград за 17 000 лв.

Поземлен имот в центъра на града, общинска собственост е предложен за продажба, след като в общинска администрация е постъпило заявление за закупуване на имота. Той се намира точно зад Градска библиотека „Паисий Хилендарски” на ул. „Св. Димитър” №6. Предложението за продажбата на апетитния имот ще се разглежда на предстоящата сесия следващата сряда.  

Молбата е била разгледана от комисията по разпореждане с общинска собственост, която е решила да се извърши публичен търг с явно наддаване на  въпросния имот, след включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г. Според доклада на оценител, на когото е било възложено изготвянето на пазарна оценка на имота, цената му е в размер на 17 700 лв. без ДДС. Депозитът за участие в търга е 7 000 лв., стъпката за наддаване е 1 500 лв.  

Имотът, който асеновградския инвеститор желае да закупи срещу тази сума, е с трайно предназначение на територията, НТП (начин на трайно ползване): ниско застрояване (до 10 м). В момента той е действаща спортна площадка, оградена, боядисана и поддържана, изполвана както от децата в квартала, така и за спортните занимания на учениците от професионалната гимназия по хранително-вкусови технологии.  

{gallery}/media/jw_sigpro/users/0000000050/sportna ploshtadka{/gallery}

 

СПОДЕЛИ