Продажбата на детски лагер „Пашалийца“ отново на дневен ред

Детски лагер
Детски лагер "Пашалийца", снимка: Ивайло Мирчев

През 2021 г., след формално представено заявление от страна на потенциален купувач, с мнозинство от 2/3, какъвто е императивният текст на Закона за общинската собственост, ОбС – Асеновград прие предложението на общинска администрация за промяна на характера на собствеността (от публична общинска в частна общинска), с което на практика даде зелена светлина за продажбата на детски лагер „Пашалийца“.

По-малко от година по-късно администрацията внася пред Общинския съвет вече  конкретното предложение, което следва да се разгледа на заседанието на 26.01.2022 г., с конкретни финансови параметри, обосновани от оценка, извършена от лицензиран оценител; предложената начална тръжна цена е малко над 330 000 лв.

Очаквано, както и преди около година, темата предизвика силен отзвук и дискусия в социалната мрежа сред хора и организации, свързани с темата за развитието на туризма в общината. ТД „Устремени“, като единственото легитимно туристическо дружество на територията на община Асеновград, изяви претенция, макар и неофициално, да поеме управлението на базата, макар и без ясен управленски модел.

Друго мнение, изказано от общински съветници, за които темата съвсем не е нова, предлагат по-скоро модел на концесиониране, припомняйки, че точно такава идея е била разглеждана по време на първия мандат на сегашния кмет д-р Христо Грудев.

Дали ще има същностна дискусия по време на сесията на ОбС по тази тема и дали заинтересовани организации и лица ще вземат участие в нея, каквато възможност е предвидена в правилника на ОбС, предстои да разберем.

Няма мнения за показване