Проект на стойност над 26 хил. лв. за осигуряване на достъпна и здравословна среда ще реализира Историческият музей в Асеновград

Музеят е предложил два проекта, като всички са били одобрени, но финансирането е стигнало само за единия.

Исторически музей – Асеновград подписа договор с Министерството на културата (МК) за финансиране по обявена конкурсна сесия на тема „Дейности по опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства в музеите и художествените галерии“. Целта е разпределяне на държавната субсидия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства – декември 2020 г.

Одобреният и финансиран проект е на тема „Осигуряване на достъпна и здравословна среда в постоянната експозиция на Исторически музей – Асеновград, разположена в три отделни сгради.”. Директорът на музейната институция Иван Дуков обяви, че работата по реализирането му ще започне още през този месец, за да бъде финализиран до средата на 2021 г. Какво предвижда той, обясни Иван Дуков, директор на музея:

„Изработка на филми за постоянната експозиция с професионален жесто-мимичен превод, като готовите филми трябва да бъдат представени на големи екрани и в трите сгради. Ще се закупят и слушалки за еднократна употреба за зрителите на филмите. Музеят вече осигури робот за придвижване на хора а двигателни проблеми за централната сграда на музея с финансиране от Агенцията за хора с увреждания. Но другите две сгради нямат достъп за такива хора, за това с филмите, прожектирани отвън те ще има възможност да се запознаят с експозициите. И в трите сгради по проекта ще се поставят бактерицидни лампи, които ще осигуряват здравословна среда.“, обясни Иван Дуков.

По проекта ще се закупят и влагоуловители, както и отоплителни тела тип климатик. Догодина Историческият музей в града ще навърши 50 години от създаването си, но и до сега проблемът с отоплението не е решен, казва директорът. Проектно ще се заснемат и качат в сайта на музея и 3D виртуални разходки из трите музейни сгради, които особено в пандемичната обстановка, в която  се намираме, е добър вариант за разглеждане.

В тази конкурсна сесия музеят участва с два проекта. И двете проектни предложения са класирани, но само едно от тях е получило финансиране по обявената конкурсна сесия поради изчерпване на финансовия ресурс на МК.