Проектът „Нов шанс за успех” ще обучава 3300 неграмотни

3343 неграмотни и слабограмотни участват в курсовете за ограмотяване по проект „Нов шанс за успех”. Обученията се провеждат 123 училища в страната, това заяви ръководителят на проекта Евгения Костадинова – служител в Министерството на образованието и науката.
Новият проект ще се изпълнява до края на 2018 г. с бюджет от 25 милиона лева. Основната му цел е да се улесни по-нататъшният достъп на неграмотните и слабограмотни хора над 16-годишна възраст до общообразователна и професионална подготовка и съответно до пазара на труда. Стремежът е 80% от тях да завършат успешно.
В края на подготовката бенефициентите ще получат сертификат за успешно завършено обучение. С него те могат да продължат образованието си в следващ клас, в по-следващ етап на училищното образование или да се включат в обучение за придобиване на професионална квалификация. От МОН напомниха, че тук става въпрос не само за неграмотни и слабограмотни хора, но и за емигранти, бежанци и други.