Променят маршрутите на някои от междуселищните автобусни

Във връзка с извършване на строително-монтажни работи по Водния
цикъл на гр.Асеновград се затваря за движение ул.„Васил Левски”- от светофара на Общински пазар-Асеновград до кръговото кръстовище до храм „Св. Атанас”, съобщават от местната власт.
От 5 ноември 2017 година автобусите, извършващи превози по
междуселищните автобусни линии ще се движат по маршрут, както следва:
1. За направленията Мулдава, Стоево, Тополово, Новаково, Леново,
Добростан, Мостово, Три могили, Кърджали:
– тръгване от автогара Асеновград-ул.”Васил Левски”-ул.”Борислав”- бул.
”България”-ул.”Марица”- ул.”Съединение”-ул.”Цар Иван Асен II”-ул.„Христо Ботев”.
– връщане по обратния маршрут на движение на към автогара Асеновград.
2. За направленията Нови извор, Боянци, Конуш, Садово, Милево, Дълбок
извор, Хасково, Първомай:
– тръгване от автогара Асеновград-ул.”Васил Левски”-ул.”Борислав”- бул.
„България”-ул.”Марица”- ул.”Съединение”-ул.”Цар Иван Асен II”.
– връщане по обратния маршрут към автогара Асеновград.

Актуална е определената временна спирка на ул.”Васил Левски” пред
автогара Асеновград за междуселищните автобусни линии от общинската,
областната и републиканската транспортни схеми.
Актуална е определената временна спирка до ЖП гара-Асеновград за
автобусните линии от областната транспортна схема по направление Пловдив-Асеновград.

СПОДЕЛИ