Промяна в организацията на движението в два пътни участъка

Във връзка с осъществяването на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Асеновград с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води” от местната администрация уведомяват, че от 25.01.2018 г. /четвъртък/ до 05.02.2018 г. /понеделник/ се забранява  движението на всички моторни превозни средства /МПС/ по ул.”Атанас Свещаров” в участъка от ул.”Иларион Макариополски” до
ул.”Стара планина”; ул. ”Иларион Макариополски” ще бъде проходима в участъка от ул.”Васил Левски” /кръстовището на общински пазар/ до ул.”Атанас Свещаров”
Призовавават се всички участници в движението за повишено внимание, стриктно спазване на пътната сигнализация и указанията на изпълнителя, за да не се
възпрепятства извършването на ремонтните дейности и да не се създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия.