Промяна в организацията на движението в района на кв. „Лозница”

Във връзка с осъществяването на „Проект за рехабилитация на
водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Асеновград с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води”
от 25.07 /вторник/ до 09.08 /сряда/ се забранява движението на всички моторни превозни средства по ул. ”Мануш войвода” в участъка от ул. ”Мир” до кръстовището с ул. „Атанас Мишев”.
Също така се забранява движението на всички моторни превозни средства
по ул. ”Атанас Мишев” в участъка от кръстовището с ул. ”Мануш войвода” до кръстовището с ул. „Росица”.
От местната управа призовават всички участници в движението за повишено внимание, стриктно спазване на пътната сигнализация и указанията на изпълнителя, за да не се възпрепятства извършването на ремонтните дейности и да не се създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия.