Промяна в организацията на движението в района на Старата пловдивска автогара

Във връзка с осъществяването на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и
канализационна мрежа на гр. Асеновград с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води” от местната управа уведомяват, че:

Считано от 11.08.2017 г. /петък/ до 24.08.2017 г. /четвъртък/ се забранява движението на всички моторни превозни средства /МПС/ по ул. ”Съединение” в участъка от ул. ”Марица” (кръгово кръстовище) до ул.”Капитан Петко Войвода”.

Призовават се всички участници в движението за повишено внимание, стриктно спазване на пътната сигнализация и указанията на изпълнителя, за да не се възпрепятства извършването на ремонтните дейности и да не се създават предпоставки за пътно- транспортни произшествия.