Промяна в организацията на движението в района на църквата “Св. Атанас” в Асеновград

Във връзка с осъществяването на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и
канализационна мрежа на гр. Асеновград с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води” от местната управа уведомяват, че:

Считано от 14.08.2017 г. /понеделник/ до 15.09.2017 г. /петък/ се забранява движението на всички моторни превозни средства /МПС/ по ул. ”Александър Стамболийски” в участъка от ул. ” Пере Тошев” до ул.”Плиска”.

Призовават се  всички участници в движението за повишено внимание, стриктно спазване на пътната сигнализация и указанията на изпълнителя, за да не се възпрепятства извършването на ремонтните дейности и да не се създават предпоставки за пътно- транспортни произшествия.