Промяна в организацията на движението заради водния цикъл

Във връзка с осъществяването на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Асеновград с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води” от местната управа уведомяват, че за периода от 05.07.2017 г. до 11.08.2017 г. се
забранява движението на всички моторни превозни средства по ул. „Александър Стамболийски” в участъка от ул. „Асен Карастоянов” до ул. „Поп Матей”. В тази връзка има нова организация в маршрутите на градския транспорт по линиите 1, 2, и 3. Промяната гласи:
1. По градска автобусна линия № 1- начална спирка- кв. Запад, бул. “България”, ул. “Марица”, ул. “Съединение”, ул. “Цар Иван Асен” ІІ, ул. “Хан Аспарух”, ул. “Първомайска”, ул. “Княз Борис І”, ул. “Цар Иван Асен ІІ”, ЗШМ и обратно.
2. По градска автобусна линия № 2- начална спирка- кв. Д. Воден, ул. “Крайречна”, ул. “Захария”, ул. “Ст. Джамсъзов”, кв. Запад, бул. “България”, ул. “Васил Левски”, ул. “Цар Иван Асен ІІ”, ул. “Хан Аспарух”, ул. “Първомайска”, ул. “Княз Борис І”, ул. “Цар Иван Асен ІІ”, Козановско шосе, ЗШМ и обратно.
3. По градска автобусна линия № 3- начална спирка- кв. Запад, бул. “България”, ул. “Марица’, ул. “Съединение”, ул. “Цар Иван Асен ІІ”, ул. “Хан Аспарух”, ул. “Първомайска”, ул. “Княз Борис І”, ул. “Цар Иван Асен ІІ”, ул. “Миньор”, нов гробищен парк и обратно.
Определени са нови временни спирки на ул. „Цар Иван Асен ІІ” до търговски комплекс „Тянков” от двете страни на улицата за спиране и качване на пътници по маршрутите на линии № 1, 2 и 3.
За периода от 03.07.2017г./понеделник/ до 02.09.2017г./събота/ се определя временна спирка до ЖП гара Асеновград за тръгване и пристигане на пътници за автобусните линии от областната транспортнансхема по направлението Пловдив-Асеновград. Удължава се срокът за определената временна спирка на градските автобусни линии на ул.”Васил Левски” пред автогара Асеновград за временна спирка за тръгване и пристигане на пътници по междуселищните автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми по направленията Тополово, Новаково, Леново, Стоево, Мулдава, Нови извор, Конуш, Боянци, Садово, Милево, Хасково, Дълбок извор до 02.09.2017 г.