Проверките за тютюнопушене

През първия месец от началото на забраната за тютюнопушене на обществени места Районна здравна инспекция в Пловдив е извършила общо 402 проверки. На контрол са били подложени  различни по вид обекти.

116 са проверените обекти за хранене и развлечение, 20 от тях – през нощта. По време на нощните проверки са констатирани нарушения на чл. 56 от Закона за здравето, за което са съставени 4 акта за установяване на административно нарушение на физически лица.

Останалите проверки са извършени в 22 детски и учебни заведения, 220 лечебни и здравни заведения, между които  аптеки и оптики, и други 44 закрити обществени места. Издадени са 18 предписания на юридически лица  за предприемане на необходимите организационни мерки за спазване на въведените със Закона за здравето забрани и ограничения за тютюнопушене. 17 от тях са предписанията, издадени  на  детски и учебни заведения и прилежащи терени и тротоари към тях. Едно предписание е било направено за нарушение на забраната за тютюнопушене в заведение.

В Асеновград до момента не са били установени нарушения, казаха още от РЗИ в Пловдив.

Проверките продължават.