Прозрачното управление – основен приоритет в Програмата за управление на Община Асеновград

Прозрачност при управление и разпределяне на общински активи и активно ползване на европейските фондове са сред основните принципи в Програмата за управление на община Асеновград за мандат 2019 г. – 2023 г. Поради създалата се епидемична обстановка доста обществени поръчки бяха стопирани на национално ниво. Към днешна дата процедурите отново текат. Важни приоритети за кмета на Асеновград доктор Христо Грудев са подобряване привлекателността и качеството на живот в общината, съхраняване на духовността и изравняване на стандартите в благоустройството в централната градска част, кварталите и съставните селища.

Първото, което направи кметът на града, когато встъпи в длъжност, бе да състави екипи от професионалисти, които да се справят постепенно напред във времето с тежкото финансово състояние на общината. Вече е изпълнено и обещанието да бъде създадена електронна платформа, на която граждани свободно могат да задават въпроси, да отправят предложения или да сигнализират за нередности. Тя работи активно и хората получават възможност за директна комуникация с администрацията, както и бързи отговори на питанията си – ТУК: https://signals.asenovgrad.bg/. Сред заложените в програмата и вече реализирани дейности е изготвянето на Генерален план за организация на движението в Асеновград. Ще бъде съблюдавано стриктното и своевременно сметосъбирне и справяне с нерегламентираните замърсявания. Междувременно се извършват и спешни ремонти на училища, за да може учениците да започнат учебната година в подходяща среда. В Програмата за управление на доктор Грудев и екипа му е и намаляването на отчисленията към държавата, като това следва да се постигне чрез изграждане на сепарираща и компостираща инсталация.

Един от най-големите проблеми, заложен в документа и приоритет на местната власт, който вече е почти преодолян, е заработването на Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ). Отстраняването на нередностите все още продължава. Освен това, е планирано и създаването на модерна и красива визия на Градския парк, за да се превърне в привлекателно място за отдих, спорт и културни прояви. Вече се работи по идеята и за обособяване на специални места за разходка на домашни любимци. Планира се и създаване на междуобщински приют за кучета. В Програмата за управление се предвижда разработване на Общ устройствен план на Асеновград и всички населени места в общината заедно със землищата им. С приоритет е реконструкцията на площадното пространство в централна градска част. Реалната работа по проекта предстои да стартира в най-кратък срок. Важен обект е и укрепване на свлачището по пътя за Асеновата крепост и довършване с необходимото качество на междублоковите пространства в квартал „Запад“, както и изграждането на последната 5-та зона там. Планира се да бъде осигурена достъпна архитектурна среда за майки с детски колички и хора с увреждания. Няма да бъдат пропуснати и асеновградските автори и таланти. Предвижда се консервация и реставрация на Караалановото училище и училище „Свети Архангел Михаил“.

В Програмата за управление е заложена мярка за прекратяване на практиката родителите на деца, посещаващи детски ясли и градини, да бъдат задължавани под каквато и да е форма да обезпечават нуждите на подрастващите с хигиенни консумативи и други. Вече е в ход изграждането на физкултурни салони в ОУ „Ангел Кънчев“ и ОУ „Петко Каравелов“ в Асеновград, в ОУ „Панайот Волов“ – квартал „Долни Воден“ и ОУ „Отец Паисий“ в село Тополово, където ще бъде построена цяла спортна зала. Не на последно място се предвижда реновиране на стадион „Шипка“ и на спортния комплекс „40-те извора“. Изграждането на нова модерна спортна база също влиза в плановете на управленската програма за мандат 2019 г. – 2023 г. Специалният ресор, който да се заминава с проблемите на жителите по населените места в общината вече е факт и работи ефективно. В Програмата за управление се предвижда разработване и стартиране на нови проекти за европейско и държавно финансиране, от което Асеновград може само да спечели.