Работни срещи със служители на районни управления в областта

Старши комисар Атанас Илков изрази задоволство от подхода и организацията на работа на районните управления в Асеновград, Карлово, Първомай, Раковски, Стамболийски, Труд и Хисаря. По думите му тези действия извеждат областната дирекция на едно добро място сред останалите областни дирекции. В рамките на проведени работни срещи със служителите миналата седмица директорът на областната дирекция се запозна с особеностите на криминогенната и пътнотранспортна обстановка на съответните региони, дейността на служителите през първото шестмесечие на годината, динамиката на изпълняваните от тях задачи и материално-техническата база, с която разполагат. Особено внимание старши комисар Илков обърна на очертаните приоритети, които стоят пред вътрешното ведомство:

– противодействие на битовата престъпност

– пресичане на незаконното разпространение на акцизни стоки

– осигуряване безопасността на движение

– повишаване качеството на административното обслужване на граждани

В рамките на срещата полицейските служители поставиха и обсъдиха с директора проблемни въпроси, свързани с материално-техническата обезпеченост, амортизацията на автомобилния парк,  надвишаването на допустимите часове извънреден труд, щатния недокомплект на дирекцията и др.