Работно време на Информационния център в Общината

На 29.12.2017 г. Информационен център в Общината, поради годишно приключване, работеше с клиенти до 09.00 часа.
На 02.01.2018 г. стая № 201 – Отдел „Местни приходи” Дежурен инспектор и каси № 1, 2 ще преминат към реална работа след успешно годишно приключване.
Каса № 3  в Информационен център на 02.01.2018 г. ще е с работно време от 08.00 до 17.00 часа.

 

СПОДЕЛИ