Работодатели могат кандидатстват за преференции в Бюрото по труда

През септември Дирекция “Бюро по труда”- Асеновград разполага със средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта, съобщиха от там. От възможността могат да се възползват работодателите от Асеновград и Лъки. Мерките са насочени към работодателите, които разкриват работни места и наемат безработни младежи до 29 г. възраст, лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, безработни над 50 години, лица с основно и по-ниско образование, безработни с трайни увреждания, както и самотни родители/осиновители и майки/осиновителки с деца до 5-годишна възраст. Работодателите могат да подават заявки до 12 септември, включително.