Районният съд отмени дисциплинарно наказание на служител на асеновградско училище

Асеновградският районен съд взе решение да отмени дисциплинарно наказание “забележка” на служител на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в Асеновград, наложено със заповед на работодателя, представлявано от директора на училището Атанаска Темелкова.

С мотивите за злоупотреба с доверие и уронване доброто име на директора на основното училище, служител на учебното заведение получава дисциплинарно наказание “забележка”. Случаят стига до съда, където ищецът, в лицето на получилия наказанието, твърди, че в издадената заповед не се съдържа конкретно нарушение на трудовата дисциплина, нито дата на извършването му. След като съдът преценява събраните по делото доказателства, а ответникът признава обявения иск изцяло, на публично заседание асеновградският районен съд осъжда ОУ „Никола Й. Вапцаров“ да заплати на служителя сумата от триста лева, направени по производството разноски. Също така трябва да заплати по сметка на Районен съд Асеновград държавна такса в размер на петдесет лева. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен Съд – Пловдив в двуседмичен срок от деня, в който съдът е посочил, че ще обяви решението си.