Районният съд в Асеновгрда отхвърли иск на Комунал срещу градската управа

Асеновгрдаският съд отхвърли  предявеният от Комунал иск за признаване на това, че Община Асеновграддължи на почистващата фирма сумата от близо 20 хил. лв. Това според фирмата е неизплатената част от сумата по издадена фактура, и законната лихва в размер на 5600 лв. Става дума за сума, която според Комунал, градската управа дължи за извършената от фирмата работа по зимното почистване за месец януари 2008г, като от Общината е заплатила само част от средствата, които е трябвало да платят, и е останало за плащате близо 20 хил. лв. Ответникът, в лицето на Община Асеновгрда, оспорва иска и моли да бъде отхвърлен, като твърди, че за извършената зимна работа и направените разходи са констатирани несъответствия на договорени цени, както и несъответствие на техниката, извършваща дежурства. При извършена проверка от представител на възложителя – а именно Община Асеновград – е констатирано наличие на значително по – малко техника, от договореното. След разглеждане на даказателствата и изслушване на свидетели, Асеновградският районен съд реши да отхвърли  предявения от „КОМУНАЛ “ иск. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – в двуседмичен срок.

СПОДЕЛИ