Разходите нa НОИ за болнични през 2020 г. са скочили със 74,5 млн. лв.

От анализа на общественото осигуряване става ясно, че увеличените средства и изплатените болнични през миналата година се дължи на ръста в средно дневното обезщетение, а то е функция от увеличената минимална заплата и ръста на осигурителните доходи в страната.
В условията на пандемия се отчита значителен ръст от 200 процента на болничните за гледане на член от семейството и карантина като средният размер на обезщетението е с 44 процента по-високо спрямо 2019 година.
По мярката 60/40 за запазване на заетостта от НОИ отчитат, че за една година, от 15 март 2020 до края на март тази година са изплатени 1 милиард 806 хиляди лева. Средният брой месеци, които са ползвали работодателите по мярката, е 5,6.
Най-много работни места обаче са запазени в икономическа дейност и преработваща промишленост. 42 процента от всички в „Търговия“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ броят на подпомогнатите работодатели е по-голям, но те са с по-малък брой наети работници и служители.