Започва изграждането на новия водопровод в с. Червен

Неведнъж сме Ви показвали и информирали за проблема с водоснабдяването в село Червен. Обикновено през летните месеци в населеното място се въвежда и режим на водата. Такъв има обявен и към момента, считано от 2-ри август. Според съобщението на ВиК селото трябва да е без вода в часовете от 12,00ч. до 17,30ч. и от 22,00ч. до 06,00ч. сутринта. „При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим“, казват от водното дружество. Междувременно днес от Община Асеновград припомниха, че е сключен договор, на основание извършено инженерно-хидрогеоложко проучване, за осигуряване на необходимото водно количество в селото. Скоро следва да бъде изграден хоризонтален отточен дренаж със средна дълбочина на полагане 4 метра, като към него ще бъдат обособени и три ревизионни шахти по дължината на 144-метровото трасе. „Ще има и събирателна шахта, към която дренажът ще бъде заустен. Ще се изгради и оборудва помпена станция с хлораторна такава за дезинфекция на водата“, информират от общинската администрация. Общо 90 календарни дни е срокът за изпълнение на проекта. Уточнява се, че полагането на захранващ водопровод до съществуващия водоем на селото, с обем от 260 м3, е ангажимент на ВиК – Пловдив. Водното дружество е ангажирано и с доставката, а също така и с монтажа на необходимото помпено оборудване.

Водоснабдяването в село Червен се осъществява най-вече от карстовия извор „Свети Георги“, захранващ с вода и селата Горнослав, Долнослав, Искра и Леново. „Дебитът на водоизточника е променлив в много широк диапазон – от 27 литра в секунда (през по-сухия сезон) до 463 литра в секунда. През сухите периоди количествата са твърде недостатъчни за нормалното водоснабдяване на цялата група „Горнослав“. Затова се налага въвеждането на режим на водоподаване. Село Червен разполага с още два малки каптажа, осигуряващи 1,2 литра в секунда допълнително. Съгласно направеното обследване за постигане на нормално водоснабдяване на селото, в което живеят около 830 жители, съгласно нормите, са необходими 4,7 литра в сукунда или 406,46 метра на ден“, посочват от Община Асеновград. Утре на място ще бъде направена първата копка за изграждането на новия водопровод.

Няма мнения за показване