Направиха първа копка за изграждането на новия водопровод в с. Червен

Официалният старт на строително-монтажните работи по изграждането на нов хоризонтален дренаж и водопровод в асеновградското с. Червен бе даден днес.  Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев се включи в ритуалната първа копка за така важното допълнително водоснабдяване на населеното място, в което и това лято бе въведен режим на водата. Градоначалникът счупи шампанско в греблото на багер. Двамата зам.-кметове на Асеновград инж. Стоян Димитров и инж. Петър Петров, управителят на ВиК Пловдив ЕООД инж. Огнян Кулишев, Ръководител експлоатационен район ВиК Асеновград Иван Трайков, кметът на с. Червен Атанас Игнатов, кметове на близките населени места, общински съветници, жители на селото и строителните инженери, отговарящи за строителните дейности по изграждането на обекта също присъстваха на събитието.  „Припомняме, че с. Червен разполага с още два малки водоизточника, осигуряващи 1,2 литра в секунда. За постигане на нормално водоснабдяване на селото, в което живеят около 830 жители, съгласно нормите, са необходими допълнително 3,5 литра в секунда“, припомниха от Общината.

Сега ВиК има задачата да положи захранващ водопровод до съществуващия водоем на селото и да оборудва помпената станция. Водното дружество и Община Асеновград сключиха договор за съвместна дейност с цел извършване на необходимите строителни дейности, като задълженията на Общината са да изгради  хоризонталния отточен дренаж със средна дълбочина на полагане 4 метра и дължина от 144 метра. Асеновградската община трябва и да осигури строителството на помпената станция.

С осигуряването на допълнителното количество вода директно към резервоара на с. Червен, водоснабдяването на цялата група от пет села в района се очаква да бъде подобрено, тъй като трябва да има по-голяма наличност на вода от каптажа „Св. Георги“ за останалите населени места.

 

Няма мнения за показване