Финализират изграждането на дренажа за допълнителна вода в с. Червен, с което проблемът с режима на водата в асеновградското село е на път да се реши. Това зявяват от Община Асеновград. От там уточняват, че към момента остава да се изпълни вертикалният сондаж, след което ще може окончателно да се докаже количеството вода, което може да осигури дренажа. „За момента прогнозните количества надхвърлят заложените 4,8 литра в секунда. С осигуряване на това допълнително количество директно към резервоара на с. Червен, водоснабдяването на цялата група от пет села ще бъде подобрено, тъй като ще има по-голяма наличност на вода от каптажа „Св. Георги“ за останалите населени места“, посочват от общинската администрация. Припомня се, че село Червен разполага с още два малки водоизточника, осигуряващи 1,2 литра в секунда, а за постигане на нормално водоснабдяване на селото с над 800 жители, съгласно нормите, са необходими допълнително 3,5 литра в секунда. „След реализацията на водоземното съоръжение и изграждането на довеждащата инфраструктура от ВиК Пловдив ЕООД ще се осигури нормалното водоснабдяване на с. Червен“, категорични са от Община Асеновград.