125 години Пловдивско филателно дружество

Във филателния магазин на Централната поща в Пловдив беше пусната в употреба пощенска марка в блок на тема „125 години Пловдивско филателно дружество – начало на организираното филателно движение в България“.
Изданието валидираха главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД Деян Дънешки, председателят на Съюза на българските филателисти Спас Панчев и Стефан Стефанов – председател на Пловдивското филателно дружество.
„Вие и вашето дружество сте поредното доказателство колко живо и жилаво хоби е колекционирането на пощенски марки, заяви в словото си Деян Дънешки. – И има нещо символично в това, че точно Пловдив, където се кръстосват пътищата на древни цивилизации и култури, в последното десетилетие на деветнадесети век става център на българската филателия“.
От името на Съюза на българските филателисти Спас Панчев награди дружеството-юбиляр и неговия председател със златен медал и диплом за цялостна дейност. Златни значки и дипломи получиха и видни представители на Пловдивското филателно дружество.
Автор на проекта за юбилейното пощенско-филателно издание е художникът Петър Чучулигов.