Експерти от Община Пловдив участваха в Първа национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

На 26 и 27 октомври екип от ръководители на социални услуги от Община Пловдив взе участие в Първа национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване в гр. Стара Загора, организирана от Националното сдружение на общините в Република България в партньорство с Национален алианс за социална отговорност.
Презентатори по различни наболели въпроси бяха Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НЗОРБ и Росица Димитрова – зам.-министър на труда и социалната политика.
Експертите от община Пловдив поставиха въпроси, свързани с обучението и грижата за деца със специални потребности, финансирането на социалноздравните услуги; оптимизиране на управлението и ресурсите социалните услуги; липсата на кадри, желаещи да работят в системата, престижа на професията и недостойното заплащане на труда на социалните работници.
Дискутираните от участниците теми бяха: „Какво очакват и какво получават и какво получават потребителите на социални услуги от общината?”, „Децентрализация и реформирани на социалните услуги: какво, как, кога?“
Участниците във форума посетиха места, предлагащи социални услуги в община Стара загора.