Кампанията “Да изчистим България” в Куклен

Община Куклен се включи в кампанията “ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”. Още от сутрешните часове малки и големи активно почистват определените места. Днес са планирани следните райони за почистване на територията на община Куклен:1. Град Куклен:- Зелената площ зад Поликлиниката – отговорник: Стойна Згурова, тел. 0899377727- ул. „Демокрация”, Парка на старите гробища – отговорник: Маргарита Матрева, тел. 0886255125- Площта пред стадиона на гр. Куклен – отговорник: Илия Димов, тел. 0886208884- парк „Орханели” – отговорник: Петър Георгиев, тел. 0878358411- ул. „Славянска”, от паркинга на магазин „КООП” към ПГ по СС – отговорник: Веска Терзиева, тел. 0885776229Главният пункт ще бъде в сградата на общинска администрация гр. Куклен. Там ще се раздават чували и ръкавици.2. с. Гълъбово- Централната част и зелените площи на с. ГълъбовоЗа контакти: Мария Пишева – Кмет на с. Гълъбово, тел. 0894680004Главният пункт ще бъде в сградата на кметството в с. Гълъбово. Там ще се раздават чували и ръкавици.3. с. Руен- Гробищен парк- Територията на дерето намиращо се в с. Руен- Територията на Параклис „Св. Илия”За контакти: Здравко Куманов – Кмет на с. Руен, тел. 0888456224Главният пункт ще бъде в сградата на кметството в с. Руен. Там ще се раздават чували и ръкавици.4. с. Цар Калоян- Двата входа на с. Цар Калоян- Гробищен парк- Територията на Централното дере- Зелени площи на територията на с. Цар КалоянЗа контакти: Диана Давчева – Кметски наместник на с. Цар Калоян, тел. 0885776226Главният пункт ще бъде в сградата на кметството в с. Цар Калоян. Там ще се раздават чували и ръкавици.5. с. Яврово- Територията на дерето намиращо се в с. Яврово- Зелени площи на територията на с. ЯвровоЗа контакти: Александър Тавков – Кметски наместник на с. Яврово, тел. 0877602785Главният пункт ще бъде в сградата на кметството в с. Яврово. Там ще се раздават чували и ръкавици.6. с. Добралък- Местност „Дълбоки дол”- Местност „Забракьовица”- Територията на централното дереЗа контакти: Владимир Димов – Кметски наместник на с. Добралък, тел. 0889976055Главният пункт ще бъде в сградата на кметството в с. Добралък. Там ще се раздават чували и ръкавици.