Капана в Пловдив – пример в Европа за опазване на културно наследство

Квартал „Капана” в Пловдив се нареди сред местата в Европа, които ще служат като пример за опазване на културно наследство чрез иновативни решения. Кварталът е включен в специално разработен за целта каталог, наред с още 31 емблематични района на стария континент. Това съобщават с гордост от Община Пловдив.

Първият квартал на творческите индустрии в България е избран след процедура, която стартира през февруари тази година, заради местните политики и дългосрочни планове за развитие на културното наследство, което представлява.
Екипът на Пловдив 2019 е направил кандидатурата за селекция в програмата „Културно наследство в действие“ и сред стотици кандидати от цяла Европа, Пловдив е избран като представител на България.
Квартал „Капана” бе включен и в каталог, който ще се препоръчва като успешен модел на останалите градове с културно наследство, на които предстои да търсят начини за съживяване на своите пространства. Така Капана е представен редом с добрите примери от Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Франция, Италия и др. Той е описан като успешна трансформация от исторически занаятчийски квартал в първия български район за творчески индустрии, като градска среда със специално внимание към откритите публични пространства и притегателен център за артисти.