Кметът на Пловдив издаде заповеди за забрана на пиратки и опазване на обществения ред по празниците

С оглед опазване на обществения ред, сигурността и здравето на населението на територията на Община Пловдив и във връзка с предстоящите коледно – новогодишни празници, кметът на града издаде заповед, с която се забранява продажбата, хвърлянето и възпламеняването на бомбички (пиратки) и други опасни предмети и запалителни материали на обществени места. Недопустима е продажбата на пиротехнически средства без необходимите разрешителни документи и сертификати за качество. Категорично се забранява и продажбата на пиротехнически стоки на лица под 18 години.
С друга своя заповед кметът на Пловдив разпорежда мерки и дейности за организиране опазването на обществения ред, сигурността и охраната на населението на територията на общината. Районните кметове, ръководители на фирми и учреждения трябва да създадат необходимата организация за опазване на обществения ред, предотвратяване на престъпления, пожари и други произшествия на територията на районите и поверените им обекти. Кметовете на райони, директорът на ОП „Общинска охрана” съвместно с началниците на РУП – Пловдив трябва да предприемат мерки за усилена охрана на обществения ред, обектите от националното стопанство и безопасността на движението. Необходимо е ръководителите на фирми, организации на заведения, имащи пряко отношение по здравно, транспортно, електро, водно, топло, и продоволствено снабдяване на населението да организират дейността си така, че да не се предизвикат затруднения на гражданите.