Месец под наслов ”Подвиг и слава”, организират в Пловдив по повод 3 големи годишнини

От понеделник, 12 февруари, в Пловдив стартира месец от събития, посветени на 3 големи годишнини – 140 години от Освобождението на България от османско владичество, 145 години от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски и 170 години от рождението на поета революционер – Христо Ботев. Общата програма е под наслов „Подвиг и слава” и ще продължи до 12 март. Мероприятията са разнообразни – от дискусии, лекции, рецитали до събития за най-малките, като работилничка за деца, където ще се изработват исторически картички и филмът-приказка „Кой е дякон Левски”. Разбира се на 19 февруари ще бъде организиран и митинг-поклонение пред паметника на Левски в Пловдив(на централната алея на Бунарджика), а на 3 март ще има митинг по повод 140-годишнината от Освобождението. Ето и цялата програма:

 

ОРГАНИЗАТОРИ :                                                 ТЕМАТИКА:

 

НЧ „МЛАДОСТ 1983”                                   „КАЖИ ИМ МАЙКО, ДА ПОМНЯТ”

ДАТА:13.02. ЧАС: 14 часа,                         ЛИТЕРАТУРНА СРЕЩА- РЕЦИТАЛ

МЯСТО:В КЛУБ „ИДЕЯ”

 

НЧ „ХР. Г. ДАНОВ 1904”                            РАЗГОВОР С АННА ИЛИЕВА – ИСТОРИК

14.02. от 14 часа, в библиотеката                  „ЧИСТО НАРОДНИЯ МЪЖ ДАВА ВСИЧКО,

ПА И СЕБЕ СИ ЖЕРТВА”

 

НЧ „ ВЪЗРАЖДАНЕ 1983” и

НЧ „ИВАН ВАЗОВ 1904”                        ПРЕДСТАВЯНЕ КНИГАТА НА ЖЕЛЯЗ КОНДЕВ

15.02. от 17.30 часа, в залата на               „АПОСТОЛЪТ НА БЪЛГАРИТЕ”

НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ 1983”                       Думи за книгата от доц. д-р Петър Ненков

 

НЧ „ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ 1945”             „ДЯКОНЪТ ЛЕВСКИ И МЛАДИТЕ ДНЕС”

15.02. от 19 часа в библиотеката               дискусия

 

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА                        СРЕЩА-РАЗГОВОР С ПИСАТЕЛЯ

Р-Н „ЦЕНТРАЛЕН”                                   БЛАГОЙ ЕМАНУИЛОВ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА

15.02. от 14 часа, в клуба                           КНИГАТА МУ „ ТАЙНИ И ЗАГАДКИ ОКОЛО

ЗАЛАВЯНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

 

НЧ „ТРАКИЯ -ПЛОВДИВ -2008”             „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ 15.02.от 15 часа, в СУ„БРАТЯ                   ОТ ПЛОВДИВ” – Среща с ученици от 4 клас

МИЛАДИНОВИ”

 

НЧ „П.К.ЯВОРОВ”                                  „БЪЛГАРИЯ НА АПОСТОЛА-БЪЛГАРИЯ ДНЕС”

16.02. от 11 часа, в читалището                дискусия

 

 

НЧ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984”                „УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ”

16.02. от 11 часа в САЛОНА НА                 с ученици от 1 кл.,от ОУ „В.ПЕТЛЕШКОВ”

ОУ „В.ПЕТЛЕШКОВ”

 

НЧ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ 1908”               СРЕЩА С ПИСАТЕЛЯ БЛАГОЙ ЕМАНУИЛОВ И16.02. от 12.30 часа, в ПГ АСГ               РАЗГОВОР ЗА ПОДВИГА НА ЛЕВСКИ И БОТЕВ

Арх. „Камен Петков”

 

НЧ „ НАЗЪМ ХИКМЕТ 1922”                ФОТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА – „АПОСТОЛЪТ”

16.02. в читалището и в СУ                      ГРУПОВА РЕЦИТАЦИЯ НА СТИХ НА БОТЕВ

„ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”                          „ХАДЖИ ДИМИТЪР”

 

 

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА                    ПОКЛОНЕНИЕ В РОДНИЯ ДОМ НА АПОСТОЛА

Р-Н „ИЗТОЧЕН”

18.02. в гр. КАРЛОВО

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ                               ОБЩОГРАДСКИ МИТИНГ – ПОКЛОНЕНИЕ

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ                         ПОСЛУЧАЙ 145- ГОДИШНИНАТА ОТ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”                                ОБЕСВАНЕТО  НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

ПРОЕКТ НА „РОТАРИ” И „ЗОНТА”   – ВАСИЛ  ЛЕВСКИ

-„НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”

КОМИТЕТ „РОДОЛЮБИЕ”

НБ „ИВАН ВАЗОВ”

19.02. от 11часа пред паметника

на Васил Левски – Бунарджика

 

НЧ „Д. БЛАГОЕВ 2008”                        РАБОТИЛНИЧКА ЗА ДЕЦА – ИЗРАБОТВАНЕ НА

19.02. от 14.00-16.00 часа                       ОБРАЗОВАТЕЛНИ, ИСТОРИЧЕСКИ КАРТИЧКИ

в библиотеката на читалището             С ИНФОРМАЦИЯ ЗА АПОСТОЛА

 

НЧ „СЪВРЕМЕННИК 1986”                  „КОЙ Е ДЯКОН ЛЕВСКИ?” – ФИЛМ-ПРИКАЗКА

19.02. от 13 часа в библиотеката            с ученици 1 кл.,СУ„Св.СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”

на читалището                                           с р.л, г-жа Д. Първанова

 

 

НЧ „ ИВАН ВАЗОВ 1931                      РАЗГОВОР И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА:

КОМАТЕВО”                                         „ПЛОВДИВСКИ СПОДВИЖНИЦИ НА ЛЕВСКИ”

19.02. от 16 часа в библиотеката            с участие на читатели и членове на лит. клуб

 

НЧ „ МЛАДОСТ 1983”                          УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗПОМЕНАТЕЛЕН МИТИНГ-

19.02. в гр. КАРЛОВО,                            ПОКЛОНЕНИЕ И ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ НА

ПЛОЩАД „В.ЛЕВСКИ”                         ПАМЕТНИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, посветен на

145 – годишнината от обесването му

 

НЧ „ДИМИТЪР ПЕШЕВ 1998”             ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЪЩА-МУЗЕЙ „ДИМИТЪР

20.02. от 11 часа, ул.”ЕЛБА”3                ПЕШЕВ” И МУЗЕЙНА СБИРКА посветена на

45 години от смъртта му

 

 

НЧ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ 1908”                СРЕЩА – РАЗГОВОР С ПИСАТЕЛКАТА

  1. 02. от 17 часа в читалището РАЙНА КАБЛЕШКОВА ЗА КНИГИТЕ `И, ЗА

гр. КОПРИВЩИЦА, ЗА РОДОВЕТЕ И ДЕДИТЕ `И

 

НЧ „СЪВРЕМЕННИК 1986”                   „ДЯКОНЪТ” ПРЕЗЕНТАЦИЯ С УЧЕНИЦИ,2 кл.,

21.02. от 11.30 в библиотеката                  СУ „Св. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”, р-л

Маруся Якимова

 

НЧ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ 1984”                ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА „ЛЕВСКИ – БОТЕВ”

23.02. от10.30 часа в библиотеката

на читалището

 

НЧ „СЪВРЕМЕННИК 1986”                     ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ – „ АПОСТОЛЪТ В

23.02. от 11.30 часа в библиотеката           ПРЕМЕЖДИЕ” ОТ ИВАН ВАЗОВ с ученици от

2 кл., р-л Нели Лапкова

 

НЧ „ШАЛОМ АЛЕЙХЕМ 1945”                „СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ И ПРОЕКЦИИ НА

25.02. от 11 часа в библиотеката                   РУСКО-ТУРСКАТА ОСВОБОДИТЕЛНА

ВОЙНА / 1877-1878 / УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ

Лектор: доц.д-р Петър Ненков

 

НЧ „СЪВРЕМЕННИК 1986”                     ПРОЖЕКЦИЯ НА ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ

27.02. от 13.30 часа в библиотеката          – ВЪЗСТАНОВКА „О, ШИПКА!” И СРЕЩА-

РАЗГОВОР С УЧАСТНИЦИ ОТ КОМИТЕТ

„РОДОЛЮБИЕ” С УЧЕНИЦИ ОТ СУ„СВ.

СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ”, 3 кл., р-л Т.Драганова

 

НЧ “АЛЕКО                                                ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА

КОНСТАНТИНОВ” – 1954                     „ПОДВИГ БЕЗ ДАВНОСТ” ЗА ЖУРНАЛИСТИТЕ-

  1. 02. от 17.30 ч. в ч-щето КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ РУСКО-ТУРСКАТА

ОСВОБОДИТЕЛНА ВОЙНА. СРЕЩА С

ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ- АВТОРА НА КНИГАТА

И ЖУРНАЛИСТИ ОТ ДРУЖЕСТВО

„ЕВРОПРЕС”

 

 

НЧ „ХР.СМИРНЕНСКИ 1935”                  ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ ПОСВЕТЕН НА

1.03. от 18 часа в читалището,                    140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА

Ул. „Копривките” 15                                    БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО

 

НЧ „Д. БЛАГОЕВ 2008”                               „ОСВОБОДИТЕЛИТЕ” – инициатива на

2.03. от 13.00 – 15.00 часа в                           „Младежки клуб за активен живот”

библиотеката на читалището

 

НЧ „ИВАН ВАЗОВ 1931 –                           ПРОЖЕКЦИЯ НА ФИЛМА

КОМАТЕВО”                                                 „ТЯ БЕШЕ РОДЕНА СВОБОДНА”

2.03. от 14 часа в                                            за баба Тонка Обретенова,с ученици 6 кл.

малката зала на читалището                        от ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”- кв.Коматево

 

 

 

НЧ „П.К.ЯВОРОВ”                                     „БОТЕВ И НЕГОВОТО СВЯТО СЛОВО”

2.03. от17 часа в читалището                       РЕЦИТАЛ

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ                             ОБЩОГРАДСКО СЪБРАНИЕ – КОНЦЕРТ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”                                               „ ПОДВИГ И СЛАВА”

„ПРОЕКТ НА „РОТАРИ” И „ЗОНТА

-„НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”                ПОСЛУЧАЙ 140 – ГОДИШНИНАТА

ОБЩИНСКИ ЧИТАЛИЩЕН СЪЮЗ          ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

КОМИТЕТ „РОДОЛЮБИЕ”                            ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО

  1. 03. от 18. 30 часа,

салон на НЧ „Хр. Ботев 1905”                     

 ул. „Даме Груев” 1                                                                     

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ                                        ОБЩОГРАДСКИ МИТИНГ

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ                                 ПОСЛУЧАЙ 140 – ГОДИШНИНАТА ОТ

„ВАСИЛ ЛЕВСКИ”                                           ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ НА „РОТАРИ” И „ЗОНТА”             ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО

-„НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”

КОМИТЕТ „РОДОЛЮБИЕ”

  1. 03. от 11 часа

ПАМЕТНИК НА РУСКИТЕ

ОСВОБОДИТЕЛИ – БУНАРДЖИКА

 

 

 

ОБЩИНА ПЛОВДИВ                                          ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ „В.ЛЕВСКИ”          ОТ УЧЕНИЧЕСКИЯ КОНКУРС-

ПРОЕКТ НА „РОТАРИ” И „ЗОНТА                ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ –

– „НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ И АЗ”                 ЕСЕ, РАЗКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ,

РИСУНКА, МУЛТИМЕДИЯ,

НБ „ИВАН ВАЗОВ”ПОСЛУЧАЙ 140-ГОДИШНИНАТА ОТ

12.03. от 16 часа в залатаОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

на НБ „Иван Вазов”ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО