Международна научна конференция на тема „Съвременната святост: история, образи, символи, практики”

На конференцията в зала „Съединение” на Пловдив участие ще вземат преподаватели от различни хуманитарни специалности в страната и научни работници от Русия, Гърция, Сърбия, Полша, Италия. Чуждестранните гости – богослови, историци, хуманитаристи и др. ще представят своите проучвания в секциите: „История на светостта“: „Образи на светостта“, „Символи на светостта“, „Практики на светостта“ и „Философски и антропологични аспекти на светостта“.
Форумът се организира от катедра „Теология“ към Философско-исторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Регионалния исторически музей – Пловдив и ще се проведе в рамките на два дни- 9 и 10 ноември в зала „Съединение”.