Митница Пловдив се преструктурира в ТД „Тракийска”

От началото на тази седмица, или считано от 7-ми януари, в структурата на Агенция „Митници“ се закриха съществуващите досега митници и се създадоха пет нови териториални дирекции – тази с обхвата на Митница Пловдив е под наименованието Тракийска. Така дейността, компетентността, правата и задълженията на закритата в случая Митница Пловдив преминават съответно към новооткритата дирекция. От Агенция „Митници” обясниха подробно за зрителите на ТВ САТ КОМ, че тези функционални промени представляват значителна реорганизация, но тя е вътрешна за Агенцията и за по-голямата част от гражданите и бизнеса първоначално тя ще остане незабелязана, тъй като обслужването им по отношение на митническите и акцизните формалности не се променя, доколкото няма промяна и в законодателната рамка. От Агенцията посочват и че позитивите от новата структура, която засяга и Централното митническо управление, идват от по-добрата координация, ръководство и контрол при осъществяване на основните функции и задачи на Агенция „Митници“, постигане на по-голяма бързина в работните процеси и по-голяма ефикасност и ефективност при управлението на човешките ресурси в администрацията.
А новата Териториална дирекция Тракийска покрива обхвата на Митница Пловдив, като териториалното управление е позиционирано в областния град. С оглед икономическата активност в рамките на съответните области няма промяна в локацията на митническите пунктове, както и на този етап на митническите бюра, добавят още от Агенцията.