Община Куклен готви 3 проекта за детски и спортни площадки

Община Куклен внесе три проекта, всеки от които на стойност по 10 000 лева, в Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ПУДООС. Две от проектните предложение предвиждат изграждане на детски площадки и облагородяване на прилежащите паркови места, а третият – спортна площадка.
Надяваме се, че поне един от проектите ще бъде одобрен, заяви кметът на Община Куклен Мария Белчева. По думите й, градът има нужда от подобни съоръжения и това е едно от дългогодишните желания на гражданите.
Както с млечната кухня, която след 14-годишна сага най-накрая започна да функционира, така и това дълго чакано желание на кукленци предстои да се осъществи.