Община Куклен търси доставчици на хранителни продукти за детската градина и социалния патронаж

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за Детска градина „Приятели” и за местния Домашен социален патронаж обявиха от управата на Община Куклен. Прогнозната стойност е 147970 лв. с ДДС. Поръчката е разделена в общо 5 обособени позиции. В първата е включена доставка на месо, месни продукти и риба на стойност 35455 лв., в следващата е доставка на мляко и млечни продукти за 35580 лв. В различни позиции са доставките на: свежи плодове и зеленчуци за 32418 лв., пакетирани, консервирани храни и други хранителни продукти на стойност 39912 лв. и хляб, като за него предвидената сума е 4605лв. Суми са с включено ДДС. Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на ”икономически най-изгодна оферта”, по критерий за възлагане ”най-ниска цена” за всяка обособена позиция. Определеният срока за изпълнение е 12 месеца.Офертите се в приемат в Административната сграда на Община Куклен до 17:00 часа на 22.01.2018 г.

СПОДЕЛИ