ОИЦ – Пловдив с информационно събитие в Куклен

Този четвъртък /26 октомври/ Областния информационен център ще проведе в Куклен събитие, на което ще бъдат представени възможностите за финансиране на проекти, сред които процедурата „Насърчаване на предприемачеството“ и електронната платформа ИСУН 2020. Събитието ще е с начален час 11 и ще се проведе в залата на Общинската администрация. Експертите на пловдивския информационен център ще представят и очакваните подмерки от Програмата за развитие на селските райони, сред които тази за инвестиции в земеделски стопанства и тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства, подмярка „Инвестиционни подкрепа за неземеделски дейности“ и подмярка „Стартова помощ за млади земеделски производители“. След срещата е планирано време за въпроси и дискусия. Събитието е насочено към всички потенциални бенефициенти на територията на община Куклен и населените места в региона.

СПОДЕЛИ