Пловдив e част от хартата за исторически зони в България

Хартата е подписана и от кметовете на София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Габрово, Търговище, Несебър и Копривщица, както и от министъра на културата Боил Банов на церемония в София.  Хартата за историческите зони обединява усилията на изпълнителната, законодателната и местната власт за опазване на културно-историческото наследство. В рамките на срещата се е състояла дискусията “Историческите квартали”. Целта е създаването на национална програма за развитие на историческите зони на градовете и провокирането законодателни промени в тази сфера. Председателят на националното сдружение на общините е предложил националната програма за саниране да обхване историческите къщи, с условие ремонтите да отговарят на архитектурните им стилове и за създаването на единен дигитален фонд на паметниците на културата.