Пловдивският окръжен съд осъди полицаи за грабеж и подкуп

Петима полицаи получиха присъди от Окръжен съд – Пловдив. Двама от тях ще бъдат лишени от свобода в рамките на 6 години, останалите съответно – 3, 4 и 5 години. Служителите на реда с най-тежкото наказание са извършили грабеж, а единият от тях е участвал и в приемане на подкуп. Част от осъдените следва да заплатят различна по размер глоба – от 3000 до 6000 лв., а също така се лишават от правото да заемат длъжност в органите на МВР в рамките на няколко години.
Присъдата подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Пловдивския апелативен съд.

Ето и подробности около присъдите на полицаите (текстът на Съдебна палата Пловдив не е коригиран):

„Окръжен съд – Пловдив осъди подсъдимите по НОХД№339/2019 г. съответно на:
П. А. – 6 години лишаване от свобода при първоначален строг режим.
С.М. – едно общо най-тежко наказание в размер на 6 години лишаване от свобода при първоначален строг режим, глоба в размер на 6000 лева и лишаване от право да заема длъжност в органите на МВР за срок от 6 години.
В. Г. – 4 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, глоба в размер на 4000 лева и лишаване от право да заема длъжност в органите на МВР за срок от 5 години.
Ж. К. – 3 години лишаване от свобода, което на основание чл. 66 от НК отлага с изпитателен срок от 5 години, глоба в размер на 3000 лева и лишаване от право да заема длъжност в органите на МВР за срок от 4 години.
Г. И. – 5 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, глоба в размер на 5000 лева и лишаване от право да заема длъжност в органите на МВР за срок от 6 години.
На основание чл. 307а от НК Окръжният съд осъди подсъдимите С. М., В. Г., Ж. К. и Г. И. да заплатят в полза на държавата равностойността на липсващия предмет на престъплението по чл. 302 т.1 и т.2 б. А вр. чл. 301 ал.2 вр. ал.1 от НК в размер на 10 000 евро с левова равностойност 19 558,30 лева, или всеки от тях да заплати сумата от 4889,57 лева.
На основание чл. 189 ал. 3 от НПК подсъдимите да заплатят на частния обвинител М. М. направените разноски за повереник в размер на 5000 лева.

Окръжният съд призна за виновен всеки от подсъдимите П. А. и С.М. в това, че през декември 2016 г. в гр. Пловдив, двамата в съучастие като извършители, и с неизвестен извършител са отнели чужди движими вещи – 5000 кутии цигари марка „BUSI-NEES ROYALS“, на стойност 37 500 лева, кожен калъф и пари на обща стойност 4000 лева, всичко отнето на обща стойност 41 502 лева, от владението на М. М., с намерение противозаконно да ги присвоят, като са употребили за това сила и заплашване, като грабежът е в големи размери – престъпление по чл. 199 ал.1 т.1 вр. чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ал.2 вр. с ал.1 от НК.
Окръжният съд призна всеки от подсъдимите С. М., В. Г., Ж. К. и Г. И. за виновен в това, че на 15.03.2017 г. в гр. Раковски, обл. Пловдив, в съучастие като извършители, в качеството си на длъжностно лице – полицейски орган при ОД на МВР – Пловдив, е поискал от М.М. от гр. Пловдив и приел на полски път, намиращ се между ул. „Хр. Ботев“, с. Войводиново, обл. „Пловдив, и мотел „Мерита“ до автомагистрала „Тракия“, от М.М. чрез М. М. дар – пари в размер на 10 000 евро, с равностойност 19 588, 30 лева, който не му се следва, за да наруши службата си, като не извърши действия по служба – да не предприеме действия по предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпление от общ характер – такова по чл. 234 ал.1 от НК, за което е имал информация и данни, в нарушение на разпоредбите на ЗМВР, длъжностната характеристика за длъжността, която заема, и НПК, като подкупът е извършен от полицейски орган и чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение – приел от М.М. неследващ се дар, за да не извърши действия по служба – да не докладва в съответното РУ на МВР или компетентната прокуратура данни относно евентуално извършено от М. М. престъпление по чл. 234 ал.1 от НК за държане на акцизни стоки без бандерол – престъпление по чл. 302 т.1 и т.2 б. „А“ вр. чл. 301 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК.
Четиримата подсъдими са оправдани за разликата от 10 000 евро и 20 000 лева в размер на 441,70 лева.

Окръжният съд измени мерките за неотклонение на Г. И. и В. Г. от парична гаранция в задържане под стража.“