Предстои изработване на технологичен проект за ремонт на пътя между Асеновград и с. Козаново

Преди дни ви показахме какво е състоянието на пътя между Асеновград и с. Козаново. Тогава шофьори споделиха пред нашата камера, че преминавайки по това трасе често им се налага след това да ремонтират автомобилите си.

Пътният участък свързва града с още няколко села от региона и разбираемо е доста натоварен. В същото време обикновено компрометираните участъци от него се изкърпват частично – нещо, което потвърдиха и от Агенция „Пътна инфраструктура”. Оттам заявиха, че през 2020 г. e извършено изкърпване на настилката и почистване на крайпътната растителност на 6-километровия участък от третокласния път между с. Козаново и Асеновград. Казва се, че компрометираните участъци в отсечката периодично се изкърпват, но частичните ремонти са временно и нетрайно решение. Ето защо предстои изработване на технологичен проект за по-основен ремонт на участъка. Но за да се приложи той има определена условност – първо разбира се проектът трябва да бъде одобрен, а след това може би идва най-трудното – осигуряването на финансов ресурс. Това не е единствената пътна отсечка, която сме ви показвали, че е в лошо състояние и за която няма средства за ремонт. Надяваме се, че поне тук те ще бъдат осигурени, за да може третокласният път да бъде приведен във вид, който позволява на шофьорите, платили всички необходими пътни данъци и такси, да се придвижват по него без да се страхуват, че това може да доведе до пукане на гума, друг ремонт на колата или по-лошо – до пътен инцидент.