Продължават действията, свързани с направата на водопровод до манастир „Св. Петка Мулдавска”

Игуменката на Мулдавския манастир „Св.Петка“ майка Юлита присъства на днешното заседание на Общински съвет-Асеновград. Причината бе, че съветниците подложиха на гласуване предложение, засягащо въпроса, свързан с така очаквания водопровод до манастира.
През 2010 г. пожар унищожи източната част на манастир „Св. Петка”. Тогава се каза, че именно липсата на вода е довела до толкова материални щети. Години по-късно се стигна до реставрацията на манастира и се заговори отново за необходимостта от изграждане на водопровод. Голямата денивелация на терена усложнява осигуряването на вода в Светата обител, стана ясно, че е нужно да бъдат изградени две помпени станции, за които да се осигури електрозахранване. На днешната сесия на местния парламент в Асеновград бе решено да се изготви парцеларен план на линеен обект за елементите на техническата инфраструктура за трасе на кабелна линия за електрозахранване на помпена станция. Решението бе прието с единодушие от общинските съветници, нещо за което се надяваше майка Юлита, за да може да се продължат действията по осигуряване на вода до манастира.