С четвърт милион лева повече приходи в хазната на Община Куклен за 2016 г.

Според анализите на общинска администрация Куклен, четвърт милион лева повече средства са влезли в общинския бюджет на общината през 2016 година в сравнение с предходните години.  Положителната тенденция се дължи на наложената политика от новото ръководство за събиране на стари задължения, съобщиха още от там. За първи път в Община Куклен започнаха да се пишат актове за неплатени данъчни задължения и да се стимулират гражданите да си плащат данъците, поясни кметът Мария Белчева.

Сериозен ръст на приходите има при таксата за битови отпадъци. В хазната през 2016 година са влезли над 500 хиляди лева, като за сравнение през 2015 година сумата е била 437 хиляди лева. С 35 хиляди лева повече са събрани от данък МПС, като в хазната са влезли 150 хиляди лева през 2016 година в сравнение със сумата от 116 хиляди през 2015 година.

Ръст на приходите има и при данъка за недвижими имоти. В общинския бюджет от този налог са влезли 438 хиляди лева в сравнение с 366 хиляди лева през 2015 година.

С 20% са се увеличили и приходите от данък „Придобиване”.

„Предприехме мерки за събиране на старите задължения и те дават резултат. Изпратихме писма на собствениците на автомобили и имоти, които не са плащали през последните години и ги подканихме да го направят”, поясни още кметът на Куклен Мария Белчева.

Благодарение на финансовата дисциплина през изминалите 12 месеца в Куклен изцяло се преасфалтираха две нови улици, отвори млечна кухня, а с 30 хиляди лева се ремонтира част от градския стадион. С парите изцяло бяха обновени санитарните възли, бани и тоалетни и беше поставена изолация. В ремонта на стадиона се включиха още представители на бизнеса и граждани, с чиято помощ се подмениха изцяло седалките и се направиха оградни съоръжения. Така стадионът започна да приема срещите от В група.

Благодарение на събраните приходи бяха обезпечени и социалните услуги в Общината, като се отделиха средства и за издръжката на Център за рехабилитация на деца с увреждания. Средства се отделиха и за подпомагането и развитието на спорта в Общината чрез финансиране на спортните клубове по футбол, борба и баскетбол.

Благодарение на икономии от фонд „Работна заплата” в администрацията на Куклен служителите получиха бонуси по Коледа, които не надвишиха 80% от размера на възнагражденията им.