Тази година няма да се намалява честотата на събиране на отпадъците в селата

Кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов оповести данните за събираемостта на т.нар. такса-смет в населените места от общината. Освен тази информация, той не пропусна да отбележи, че тази година няма да се наложи графикът за сметосъбиране и сметоизвозване в селата да бъде променен или да бъде редуциран през месеците август и септември. Припомняме, че през изминалата година проблемът със събираемостта наложи в някои населени места да се намали честотата на извозване на отпадъците. Така кметът заяви, че след като сега графикът няма да се променя, това е добра новина.
Действително редуцирането на графика по сметосъбиране събуди недоволството на жителите на населените места, където това бе факт през изминалата година. През ноември 2018 г. Ви показахме как това се превръща в проблем в асеновградското село Лясково – тогава единствените два контейнера в селото преливаха, хората се оплакваха, че няма къде да изхвърлят отпадъците се, а през ноември боклукът в това населено място въобще не бе предвидено да се събира. Тогава бе обяснено, че постъпленията от данък смет от жителите на Лясково са такива, че заявените промили, според които се определя честотата на сметоизвозване, няма как да бъдат по-високи. Бе посочено и че винаги хората се уведомяват кога ще има сметосъбиране и сметоизвозване и както бе в случая, че през месец ноември няма да бъде извършвано такова. И макар че сега не се предвижда промяна в установения график, той самият също не се одобрява от всички. В повечето населени места отпадъците се събират 2 пъти месечно, което също е недостатъчно, споделят с нас живеещи в селата. Така например има идея сметоизвозването в селата Избеглии и Конуш да се обедини и вместо във всяко едно от двете населени места боклукът да се извозва два пъти в месеца, това да се прави всяка седмица. Това не би трябвало да оскъпи услугата, тъй като тонажът на количеството боклук, уточни кметът на Избеглии Йордан Райчев.