Застраховаш срещу пожар – имотът изгаря, а не получаваш обезщетение

Така е изглеждала вилата на Данаил Георгиев преди няколко години.

Така изглежда тя сега…

Някои биха си казали – „жалко, че няма застраховка при пожар…”. Всъщност такава застраховка има, но се оказва, че сключилият я не може да получи полагащото му се обезщетение.

Има становище от пожарната, че причината за пожара не е човешка намеса, така че не би трябвало да има проблем обезщетение да бъде изплатено. Данаил обаче получава няколко писма от застрахователната компания със становища защо не се полага такова. Единият път се казва, че пътят до вилата не е достъпен и пожарната не е стигнала навреме, друг път, че ел. инсталацията не е направена по съвременните изисквания. Постоянно се изискват допълнителни документи, които Данаил осигурява. Оказва се и че продавачът, от който той закупува вилата, заедно с неговата бивша съпруга, трябва да декларират, че нямат претенции към обезщетението, тъй като в Агенцията по вписванията вилата се водела все още на тяхно име. Данаил изпълнява и това условие, но в крайна сметка пак има отказ. Този път се казва, че вилата няма нотариален акт и вероятно Данаил няма да може да я възстанови с обезщетението, което евентуално би получил, а той самият посочи, че всички постройки в района също имат единствено документ за търпимост и това че няма да строи не би попречило на изплащането на обезщетение ако той бе сключил договор с друга застрахователна компания.
Вилата, която се намира на около 40 км. от Пловдив, изгаря преди 3 години, толкова е и срокът, в рамките на който може да се изисква обезщетение, посочи Данаил. Според него процедурата се протака умишлено и вече е загубил надежда, че ще получи някакви средства. Ние изпратихме официално писмо до застрахователната фирма, за да получим подробности по този случай, но отговор все още няма. Докато получим такъв няма да е ясно защо на застраховалия продължава да се отказва изплащане на полагащото се обезщетение, въпреки че той е предоставил всички, поискани документи, и защо при сключване на застрахователната полица не е проверено дали имотът разполага с необходимите според компанията документи за получаване на евентуално обезщетение…