Златари от улица „Отец Паисий” в Пловдив искат забрана за паркиране на автомобили

Златари от улица „Отец Паисий” в Пловдив са входирали писмо в общината с искане за забрана на паркирането на автомобили. Това съобщи председателят на Регионалната занаятчийска камара Тони Симидчиева. Желанието на собственици на златарски ателиета и магазини е улицата да бъде освободена от паркирани автомобили, за да може те по-добре да осветят и покажат обектите си, а мястото да се превърне в притегателен център за туристите.

Улица “Отец Паисий” е най-известната бижутерийна улица в България, твърдят майсторите-ювелири. Те имат идеята да се създаде златарски туристически маршрут в Пловдив и той да се популяризира извън границите на България.