Регионалният център за третиране на битови и строителни отпадъци в Асеновград бе официално открит

С водосвет, отслужен от асеновградски свещенници започна официалната церемоние по откриването на Регионалният център за третиране на битови и строителни отпадъци. Специален гост на събитието бе министърът на околната среда и водите Искра Михайлова. Кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов изрази своите благодарности към министерството в нейно лице и каза, че се надява доброто партньорство между общината и държавните институции да продължава да се развива в тази насока. От своя страна министър Михайлова поздрави кмета Караиванов и останалите кметове на Първомай, Садово, Куклен и Лъки за отличната съвместна работа.

        В обръщението си кметът на Асеновград обясни какво е  свършено до тук. Община Асеновград изгради приемна площадка, площадкови ВиК мрежи, ел.мрежи, съоръжения и осветление;пречиствателна станция за битови води; сондажен кладенец;адмнинистративна сграда и навес;автомивка и дезинфекционен трап, електронна везна и автоматични бариери;изградени са обслужващи пътища; дренажна система и долен изолиращ екран и др.

        Цялата площадка на депото се простира на 323дка общинска земя. Първият етап от изграждането наРегионалния център за отпадъци е на стойност 4 млн. 243хил. лв., финансиран от Държавния бюджет чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към Министерството на околната среда и водите. Това са двете клетки–за битови отпадъци и застроителни отпадъци. Те заемат 72 дка. Към всяка оттях има изграден по един ретензионен басейн. Към днешна дата депото приема 100 тона отпадъци дневно от разрешените 250.

        На откриването присъстваха също заместник- председателят на Постоянната комисия по околната среда и водите Джевдет Чакъров, Маргарита Стоилова- член на комисията по околна среда и водите, народният представител Тунджай Наимов, зам.-областния управител Юксел Расим, кметовете на общините Първомай, Куклен и Лъки, зам.-кмет инж. Мария Вълканова, председателят на Общински съвет Асеновград д-р Светозар Шуманов, общински съветници, представители на фирмите, с които община Асеновград работи за изграждането на депото. Присъстваха също и представители на ПУДООС, Басейнова дирекция-Пловдив, РИОСВ- Пловдив.

СПОДЕЛИ