154 сигнала за висок шум

От 1 до 31 октомври в ОДМВР – Пловдив са постъпили общо 154 сигнала за нарушения на чл. 16а от Закона за защита от шума на околната среда. В Пловдив 96 проверки, свързани с генериране на шум от различни източници във времевите периоди на денонощието 14.00 ч. – 16.00 ч. и 23.00 ч. – 8.00 ч., са извършили служители на Пето РУ. Колегите им от Второ РУ са отработили 20 подобни оплаквания, от Трето РУ – 7, а от Четвърто и Шесто районни управления – по 2. В РУ-Труд приетите съобщения са 16, 10 са в РУ – Асеновград и едно – в РУ-Раковски.

По Закона за МВР са издадени 12 протокола и разпореждане, съставени са и 2 акта за неизпълнение на полицейско разпореждане.