Рехабилитационен център за хора с увреждания отвори врати в Куклен

Нов рехабилитационен център отвори врати в Куклен. Предоставянето на услугите в него целят подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности на лица с различен вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лицата, които се грижат за тях. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните им умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. В центъра ще работят ръководител, рехабилитатор, двама социални работници и психолог, които ще обезпечат предоставянето на социалната услуга на 50 души от целевата група.

Албена Костадинова, председателят на фондация “Инди Рома 97”, реализирала редица социални проекти и помагаща на хора с увреждания от дълги години, сподели своята радост от откриването на центъра. “Дейността ще предостави освен рехабилитацията и много консултации на нуждаещите се. Тези хора, а те са над 500 човека в община Куклен, имат нужда от именно от внимание, от консултации, за да си знаят правата. Така болката, ако не физическата, то другата, се превъзмогва – някой да ти подаде ръка, да те изслуша, да ти помогне”, не скри емоциите си Костадинова.