Съобщение до собствениците на автомобили с газови уредби, които не са отразили това обстоятелство в талоните

Във връзка с необходимостта от избягване на голямо струпване на хора на гишетата, Пътна полиция пояснява, че собствениците на автомобили, които са ги преоборудвали с газови уредби, но не са отразили това обстоятелство в талоните, ще могат да го сторят безпроблемно до края на месец май. От ОД на МВР Пловдив съветват водачите, които трябва да отразят промяната във вида гориво в регистрационните талони/ втечнена газ/, да не се редят на опашки от чакащи и да избягват струпвания. При установяване на пропуск на това обстоятелство на пътя, водачите ще бъдат съветвани да го сторят при първа възможност след отпадане на ограничителните мерки, наложени във връзка с опасността от коронавируса. Припомня се, че в сградите на полицията се допускат само граждани с лични предпазни средства и при възможност да се отложи промяната за по-късен момент, за да се спазят и принципите на социална изолация, която е задължителна в условията на епидемична обстановка.