Ще насърчават обучението по природни науки и математика

В бъдеще може да се очаква, че професиите, които предполагат задълбочени познания по математика ще имат най-висок ръст на доходите. Очаква се недостиг на педагогически специалисти и една от задачите е да се обезпечи системата с квалифицирани кадри, включително по природни науки и математика, а в последните години те се намират все по-трудно, посочи министърът, уточняват от образователното министерство.
Повишаването на мотивацията и квалификацията на учителите е в основата на политиките на правителството. До края на мандата на правителството ще бъде изпълнен ангажиментът за двойно по-високи възнаграждения на всички преподаватели, като се обсъждат предложения по определени дисциплини, за които е най-трудно директорите да намерят учители, да могат да се предлагат по-високи възнаграждения. В момента директорите също могат да регламентират в училищата си по-високи заплати за такива специалисти, допълват още от министерството, акцентирайки, че за всички професии в бъдеще са необходими дигитални умения и образователната система постепенно трябва да върви към дигитализация, а от тази година има одобрени и електронни учебници.

СПОДЕЛИ