Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“срещу определянето на директорските заплати

Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ категорично не приема

дискриминационните и несправедливи правила за определяне на директорските

заплати в учебните звена в България.Това съобщава за ТВ САТ КОМ председателя на синдиката Юлиян Петров.В писмото,изпратено на електронната ми поща се казва:

„В българската образователна система, учителят носи огромната отговорност за

успехите и неуспехите в системата, а директорът създава организация за нормален

учебен процес в рамките на нормативната уредба в отрасъла.

В момента се извършва увеличение на учителските заплати и средното

увеличение по информация на синдиката е около 4%.

В този момент на криза и недостиг на парите за образование, МОМН предлагат

правила, които осигуряват увеличение на директорски заплати в системата с 224%

над заплатата за старши учител от 535 лв. и фиксират дискриминационен коридор

за начални заплати на директори на учебни заведения в България от 660 лева до

1190лв.

Порочния и несправедлив механизъм определя директорските заплати само

съобразно броя на учениците, но не и съобразно качеството и спецификата на

директорския труд.

Безпрецедентно , безморалния механизъм визира сума от около 4 милиона лева за

диференцирано заплащане на директори, сума която осигурява разлика от три пъти

по – големи суми за диференцирано заплащане на ръководителите в системата,

съотносимо към учителите.

При приемане от МОМН на тези правила, Синдикат „Образование“ е приготвил

приложение при което учителските длъжности да бъдат съобразени с броя на

учениците и да се оформи коридор от начални учителски заплати от 500 до 1062

лв., съобразно броя на учениците.”Според Синдикат”Образование” към КТ”Подкрепа”

правилата за директорските заплати целят да се влоши социалния диалог в

системата, като се неглижират основните приоритети, които очакват реформи.

СПОДЕЛИ